Định luật bảo toàn năng lượng

Lượt xem : 142 | Cập nhật : 2018-07-19 08:08:25

Câu 1: Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng?( 0,5 điểm)

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

Câu 2: Một máy biến thế có hai cuộn dây: Cuộn thứ nhất 500 vòng. Nếu đặt vào hai đầu cuộn thứ nhất một hiệu điện thế U1= 10V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ hai là U2= 50V. Tính

- Số vòng cuộn thứ hai.

- Nếu đặt vào hai đầu cuộn thứ hai một hiệu điện thế U2/= 200V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ nhất U1/ là bao nhiêu?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : quynhauth

Thành viên đã lưu bài này : quynhauth |

Thể loại bài tập : Định luật bảo toàn năng lượng | vật lý 9. | máy biến thế | hiệu điện thế |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tốc độ lai hữu tính NaCl nhóm đất chính hạt nảy mầm đại số 9. silic năng suất quần thể giao phối quy luật phân li phát xít đức quần thể đồng hợp tử trung á Phương trình trùng phương tam giác đều sóng cơ học ma sát lý 11 bản đồ di truyền áp suất chất lỏng Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng quang điện ngoài Môđun của số phức Hệ thức lượng trong tam giác dải sóng lăng kính môi trường hiệu số giá trị nhỏ nhất công thức phân tử con lắc đấu tranh sinh học Vẽ đồ thị văn bản Hình chóp nước brom hoàn thành phương trình tế bào cơ át lát địa lý

Bài tập khác

Đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Vai trò của lớp lưỡng cư trong

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ trong

So sánh giữa động vật và thực vật trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt trong

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ trong

Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa trong

Rút gọn biểu thức- toán 10 trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay