Rút gọn các phương trình hóa học

Lượt xem : 349 | Cập nhật : 2018-07-22 07:18:15

1. Dùng công thức cấu tạo dạng rút gọn để viết các phương trình hóa học sau:
Resized Image

Đóng góp bởi : haiautrang

Thành viên đã lưu bài này : haiautrang |

Thể loại bài tập : rút gọn phương trình | công thức cấu tạo | hóa học 10 | phương trình hóa học |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

axit nucleotit Khoảng cách trong không gian Chứng minh đẳng thức thể tứ bội áp suất. chân khớp sứ Góc giữa hai đường thẳng đấu tranh sinh học phân tích vectơ nguyên phân điện thế xoay chiều Phương trình bậc 2 đối axit no đơn chức vật lý 10. Tiếp tuyến tại 1 điểm Hàm số liên tục trên 1 khoảng Trục tọa độ tật của mắt Bất phương trình có chứa... Các phép toán trên tập hợp đa phân vĩ độ lai hữu tính di hợp liên minh châu âu thủy sản dân số kiểm tra sinh học 10 số nguyê động năng thể đồng hợp Đường thẳng tiếp xúc đường cong dầu thô bài tập hóa học dòng điện cực đại tính công Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn tỉ khối Đường chuẩn

Bài tập khác

Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính trong

Bài tập về các tật của mắt trong

Định luật bảo toàn năng lượng trong

Đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Vai trò của lớp lưỡng cư trong

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ trong

So sánh giữa động vật và thực vật trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt trong

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ trong

Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa trong

Rút gọn biểu thức- toán 10 trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay