Nhận biết chất bằng phương pháp hóa học

Lượt xem : 354 | Cập nhật : 2018-07-22 08:15:40

Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau:

Resized Image


Câu 2: Nhận biết các chất lỏng riêng biệt sau bằng phương pháp hóa học:

etanol, glixerol, phenol, stiren

Đóng góp bởi : tokien

Thành viên đã lưu bài này : tokien |

Thể loại bài tập : Nhận biết các chất | phương pháp hóa học | hóa học 12 | chuỗi phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

song nhị bội nhân đa thức Ba đường Cônic Xác suất chí tuyến thu gọn Nitrat Giới hạn của hàm số tại 1điểm Đạo hàm của hàm số lượng giác điểm Tiếp tuyến tại 1 điểm thụ tinh Bất phương trình có chứa... Công thức lượng giác quang giảm phân Đạo hàm của hàm hợp Phương trình bậc nhất 1 ẩn Bất phương trình chứa... thể tích của hình chóp GTLN dãy Banme văn bản núi đồng hợp lặn điện lý Phương trình nghiệm nguyên su 8 Tích phân đặc biệt tế bào sinh tinh hóa học thể tam nhiễm Các phép toán trên tập hợp Vị trí tương đối giữa sóng dài Ứng dụng tích phân để Tia laser than kinh tế xã hội phóng xạ hạt nhân

Bài tập khác

Rút gọn các phương trình hóa học trong

Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính trong

Bài tập về các tật của mắt trong

Định luật bảo toàn năng lượng trong

Đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Vai trò của lớp lưỡng cư trong

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ trong

So sánh giữa động vật và thực vật trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt trong

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ trong

Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa trong

Rút gọn biểu thức- toán 10 trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay