Tính thành phần phần trăm khối lượng của ancol

Lượt xem : 292 | Cập nhật : 2018-07-22 08:35:56

cho 5,5 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thu được 1,68 lít H2 (đkc).

a. Xác định công thức phân tử của 2 ancol

b. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của 2 ancol

c. Tính thành phần % khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp ban đầu.

Đóng góp bởi : tokien

Thành viên đã lưu bài này : tokien |

Thể loại bài tập : alcon no đơn chức | mạch hở | hóa học 11 | công thức phân tử | công thức cấu tạo | thành phần phần trăm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Vectơ trong không gian Hàm số lượng giác tia sáng Đường thẳng vuông góc... bảo toàn natri hạt nhân thể tam bội sinh trưởng sông ngòi Đường thẳng trong mặt phẳng chu kì dao động song nhị bội ánh sáng đơn lẻ của hàm số ống thận tài nguyên nông sản phân tích vectơ hợp chấ vât lý 11 tự thụ phấn pin quang điện đột biến nhân tạo sinh tinh khảo sát sự biến thiên Hai đường thẳng vuông glyxerin câu hỏi trắc nghiệm vật lý gan Cung thể tích của vật thể tròn xoay nguyễn huệ oxit Giới hạn tuần hoàn Giải và biện luận bất... cường độ âm hoán vị gen sắt

Bài tập khác

Xác định công thức phân tử của hợp chất trong

Viết công thức cấu tạo của acol trong

Xác định công thức phân tử trong phản ứng trong

Nhận biết chất bằng phương pháp hóa học trong

Rút gọn các phương trình hóa học trong

Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính trong

Bài tập về các tật của mắt trong

Định luật bảo toàn năng lượng trong

Đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Vai trò của lớp lưỡng cư trong

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ trong

So sánh giữa động vật và thực vật trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt trong

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ trong

Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa trong

Rút gọn biểu thức- toán 10 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay