Viết các phương trình hóa học xảy ra

Lượt xem : 260 | Cập nhật : 2018-07-22 08:46:50

1. Cho hỗn hợp A gồm Zn, Fe vào dung dịch (dd) B gồm Cu(NO3)2, AgNO3. Lắc đều cho phản ứng xong thu được hỗn hợp rắn C gồm 3 kim loại và dung dịch D gồm 2 muối. Trình bày phương pháp tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp C và tách riêng từng muối ra khỏi dung dịch D. Viết các phương trình hóa học (PTHH) của cỏc phản ứng xảy ra

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tokien

Thành viên đã lưu bài này : tokien |

Thể loại bài tập : phương trình hóa học | hóa học 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất đẳng thức Cô si saccarozơ hằng số phóng xạ bò sát lũy thừa Hình giải tích trong không gian Cấp số cộng Tích phân hàm phân thức butan sinh học 1 việt nam Bất phương trình có chứa tham số Trục tọa độ nhóm máu a Xác suất của biến cố đồng hợp tử quần tụ đột biến giao tử Hai mặt phẳng song song diện tích cây số mol dung dịch Công thức trung tuyến photpho Lập phương trình đường thẳng Khoảng cách trong không gian tế bào sinh dưỡng Vai trò của N Dấu của nhị thức bậc... clo tham số can đạo hàm của hàm số Góc giữa hai mặt phẳng các loại thân cây Dấu của nhị thức bậc nhất Were Tích phân đặc biệt Phương trình tham số của... dioxit

Bài tập khác

Tính thành phần phần trăm khối lượng của ancol trong

Xác định công thức phân tử của hợp chất trong

Viết công thức cấu tạo của acol trong

Xác định công thức phân tử trong phản ứng trong

Nhận biết chất bằng phương pháp hóa học trong

Rút gọn các phương trình hóa học trong

Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính trong

Bài tập về các tật của mắt trong

Định luật bảo toàn năng lượng trong

Đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Vai trò của lớp lưỡng cư trong

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ trong

So sánh giữa động vật và thực vật trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt trong

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ trong

Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay