Nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại

Lượt xem : 188 | Cập nhật : 2018-07-22 09:00:03

1.Cho hỗn hợp chất rắn gồm FeS­, CuS, K2O. Chỉ được dùng thêm nước và các điều kiện cần thiết (nhiệt độ, xúc tác, ...) hóy trỡnh bày phương pháp và viết các PTHH của cỏc phản ứng xảy ra để điều chế FeSO4, Cu(OH)2.

2. Cú 3 kim loại riờng biệt là kẽm, sắt, bạc. Hóy nờu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại (các dụng cụ hoá chất coi như có đủ). Viết PTHH của các phản ứng.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tokien

Thành viên đã lưu bài này : tokien |

Thể loại bài tập : phương trình hóa học | hóa học 11 | phương trình phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tần số âm xung điện trắc nghiệm hóa học trường sơn lipit kết tủa Số hạng tổng quát của 1 biên độ đồng tiền chung Hình học không gian Tìm quỹ tích hai mặt phẳng bảng biến thiên Giải và biện luận bất... phân ly Đường thẳng song song mặt phẳng hệ số ma sát Hàm số liên tục trên 1 đoạn Diện tích thiết diện Vị trí tương đối giữa... KOH giải bất phương trình độ phóng xạ địa lý ngoại tiếp Hai mặt phẳng vuông góc với nhau khai triển dung kháng đạo hàm của hàm số Trục tọa độ công thức phân tử xúc tác gen trội Phương trình chính tắc của hypebol lớp 8 phần trăm Phương trình lượng giác Hàm số liên tục tại 1 điểm chuyển gen trung hòa

Bài tập khác

Viết các phương trình hóa học xảy ra trong

Tính thành phần phần trăm khối lượng của ancol trong

Xác định công thức phân tử của hợp chất trong

Viết công thức cấu tạo của acol trong

Xác định công thức phân tử trong phản ứng trong

Nhận biết chất bằng phương pháp hóa học trong

Rút gọn các phương trình hóa học trong

Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính trong

Bài tập về các tật của mắt trong

Định luật bảo toàn năng lượng trong

Đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Vai trò của lớp lưỡng cư trong

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ trong

So sánh giữa động vật và thực vật trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt trong

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay