Tính PH của dung dịch sau phản ứng

Lượt xem : 48 | Cập nhật : 2018-08-05 07:03:55

Câu 1

Tính nồng độ [H+], [OH-], pH của dung dịch HNO3 0,001M. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Câu 2

Trộn 100 ml dung dịch KOH có pH = 12 với 100 ml dung dịch HCl 0,012M. pH của dung dịch thu được sau khi trộn là bao nhiêu?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nganhakieu

Thành viên đã lưu bài này : nganhakieu |

Thể loại bài tập : hóa học 8 | kiềm | quỳ tím | độ ph | axit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

dầu mỏ Khoảng cách từ 1 điểm cuộn thuần cảm phân tử ADN Ứng dụng định lí Lagrăng... hạt trần Tìm quỹ tích Hình giải tích trong mặt phẳng Dấu của nhị thức bậc nhất sinh sản sinh dưỡng Phân bố xác suất Giá trị lớn nhất công nghệ 7 hệ sinh thái hemoglobin tốc độ truyền sóng khoa học kĩ thuật oxi đa bào hai nghiệm lượng mưa Toán hình sóng dừng axetilen hợp chất quần thể ngẫu phối thể đồng hợp cành cây cấu hình môi trường Hàm số liên tục toán học ấn độ Tìm các yếu tố trong tam giác ăng ten khu vực Châu Á Giải hệ phương trình phân ly độc lập Phương trình lượng giác... Hình học phẳng

Bài tập khác

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn trong

Viết phương trình điện li trong

Nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại trong

Viết các phương trình hóa học xảy ra trong

Tính thành phần phần trăm khối lượng của ancol trong

Xác định công thức phân tử của hợp chất trong

Viết công thức cấu tạo của acol trong

Xác định công thức phân tử trong phản ứng trong

Nhận biết chất bằng phương pháp hóa học trong

Rút gọn các phương trình hóa học trong

Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính trong

Bài tập về các tật của mắt trong

Định luật bảo toàn năng lượng trong

Đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Vai trò của lớp lưỡng cư trong

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ trong

So sánh giữa động vật và thực vật trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay