Tính PH của dung dịch sau phản ứng

Lượt xem : 94 | Cập nhật : 2018-08-05 07:03:55

Câu 1

Tính nồng độ [H+], [OH-], pH của dung dịch HNO3 0,001M. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Câu 2

Trộn 100 ml dung dịch KOH có pH = 12 với 100 ml dung dịch HCl 0,012M. pH của dung dịch thu được sau khi trộn là bao nhiêu?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nganhakieu

Thành viên đã lưu bài này : nganhakieu |

Thể loại bài tập : hóa học 8 | kiềm | quỳ tím | độ ph | axit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hệ phương trình bậc nhất operon .. natri dây thuần cảm phật giáo Bất phương trình vô tỉ hiệp định vận tốc trung á Phương trình bậc nhất 1 ẩn thăng bằng electron châu chấu Phương trình lượng giác nước phương trình loga Tính đạo hàm phân tử khối đồng hợp tử proteaza Phương trình mặt cầu Bất phương trình chứa ẩn Phương trình lượng giác cơ bản kim loại hữu cơ áp suất Tích phân từng phần ống thận Vec tơ hội chứng đao tap nghiem Phương pháp phản chứng tụy chuyển động thính nghiệm diện tích Giải và biện luận phương đồng bằng sông hồng Phương trình quy về lý thuyết sinh học 8

Bài tập khác

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn trong

Viết phương trình điện li trong

Nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại trong

Viết các phương trình hóa học xảy ra trong

Tính thành phần phần trăm khối lượng của ancol trong

Xác định công thức phân tử của hợp chất trong

Viết công thức cấu tạo của acol trong

Xác định công thức phân tử trong phản ứng trong

Nhận biết chất bằng phương pháp hóa học trong

Rút gọn các phương trình hóa học trong

Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính trong

Bài tập về các tật của mắt trong

Định luật bảo toàn năng lượng trong

Đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Vai trò của lớp lưỡng cư trong

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ trong

So sánh giữa động vật và thực vật trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay