Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố

Lượt xem : 235 | Cập nhật : 2018-08-05 07:11:18

Cho các nguyên tố: F (Z=9), P (Z=15), S (Z=16), Cl (Z=17).
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố và cho biết vị trí (số thứ tự, chu kỳ, phân nhóm) của chúng trong BHTTH?
b. Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tính phi kim tăng dần và độ âm điện giảm dần?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nganhakieu

Thành viên đã lưu bài này : nganhakieu |

Thể loại bài tập : nguyên tố | cấu hình | chu kỳ | phi kim | độ âm điện |

Bài tập khác

Tính PH của dung dịch sau phản ứng trong

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn trong

Viết phương trình điện li trong

Nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại trong

Viết các phương trình hóa học xảy ra trong

Tính thành phần phần trăm khối lượng của ancol trong

Xác định công thức phân tử của hợp chất trong

Viết công thức cấu tạo của acol trong

Xác định công thức phân tử trong phản ứng trong

Nhận biết chất bằng phương pháp hóa học trong

Rút gọn các phương trình hóa học trong

Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính trong

Bài tập về các tật của mắt trong

Định luật bảo toàn năng lượng trong

Đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Vai trò của lớp lưỡng cư trong

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ trong

So sánh giữa động vật và thực vật trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay