Viết các phương trình phản ứng thu được

Lượt xem : 90 | Cập nhật : 2018-08-05 07:20:38

Cho 9,2 gam hỗn hợp gồm Zn và Al tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A.

a. Viết các phương trình phản ứng?

b. Cô cạn dung dịch A thu được m gam chất rắn, tính m?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nganhakieu

Thành viên đã lưu bài này : nganhakieu |

Thể loại bài tập : hóa học 9 | phương trình phản ứng | cô cạn dung dịch | chất rắn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình tích âm tần tọa độ trọng tâm bảng HTTH silic khu vực Châu Á sự ngưng tụ ngẫu phối rừng rậm Nam Phi Số hạng tổng quát Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng ankan Cấp số nhân sông cửu long lai khác dòng cảm ứng điện từ quãng đường Áp dụng mệnh đề vào suy Toán 11 nước javen ngoại tiếp tế bào quang điện ung thư Vai trò của N cành bệnh máu khó đông loại phản ứng tinh hình hộp Đồ thị hàm số hạt sơ cấp ruồi giấm bạch tạng hệ chứa tham số Vectơ trong không gian gen liên kết phương trình giao động số hữu tỉ kiết lị vẽ biểu đồ

Bài tập khác

Lập phương trình hóa học của các phản ứng trong

Viết công thức cấu tạo của các nguyên tố trong

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trong

Tính PH của dung dịch sau phản ứng trong

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn trong

Viết phương trình điện li trong

Nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại trong

Viết các phương trình hóa học xảy ra trong

Tính thành phần phần trăm khối lượng của ancol trong

Xác định công thức phân tử của hợp chất trong

Viết công thức cấu tạo của acol trong

Xác định công thức phân tử trong phản ứng trong

Nhận biết chất bằng phương pháp hóa học trong

Rút gọn các phương trình hóa học trong

Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính trong

Bài tập về các tật của mắt trong

Định luật bảo toàn năng lượng trong

Đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Vai trò của lớp lưỡng cư trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay