Tính số hợp tử tạo ra sau thụ tinh

Lượt xem : 255 | Cập nhật : 2018-08-08 07:25:23

Ở một loài sinh vật ,trong một đợt thụ tinh có 10000 tinh trùng tham gia ,trong đó có 1% trực tiếp thụ tinh.Tính số hợp tử tạo ra, biết tỉ lệ thụ tinh của trứng và tinh trùng là 100%.Nếu các hợp tử tạo ra đều sinh sản 1 lần thì tổng số tế bào con tạo ra là bao nhiêu ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : anhdaomai

Thành viên đã lưu bài này : anhdaomai |

Thể loại bài tập : sinh vật | thụ tinh | hợp tử | tinh trùng | tế bào con | sinh học 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Khoảng cách trong không gian axit amin sản lượng lương thực công suât khảo sát sự biến thiên hiệu số sông cửu long cơ học dao động tắt dần Phương trình Hệ phương Hàm số chẵn văn lớp 10 Khoa học phản xạ sóng véc tơ đối tán sắc ánh sáng nhiệt độ thường Dấu của tam thức bậc hai điện áp hiệu dụng tia phóng xạ acsimet vô số nghiệm gia tốc Đường parabol tạo ưu thế lai you khúc xạ sóng Diện tích tam giác thể tam nhiễm điện từ tần số alen Dấu của nhị thức bậc nhất vùng chuyên canh Hệ phương trình gen Đường thẳng song song mặt phẳng Hàm số bậc hai thụ phấn nhờ gió dao động đột biến nhân tạo

Bài tập khác

Chức năng của ruột non và dạ dày trong

Giải thích hiện tượng thức ăn tiêu hóa trong dạ dày trong

Một số điều cơ bản về huyết áp trong

Đặc điểm của cột sống ở người phù hợp với lao động trong

Viết một phương trình oxi hóa –khử thỏa trong

Viết các phương trình phản ứng thu được trong

Lập phương trình hóa học của các phản ứng trong

Viết công thức cấu tạo của các nguyên tố trong

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trong

Tính PH của dung dịch sau phản ứng trong

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn trong

Viết phương trình điện li trong

Nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại trong

Viết các phương trình hóa học xảy ra trong

Tính thành phần phần trăm khối lượng của ancol trong

Xác định công thức phân tử của hợp chất trong

Viết công thức cấu tạo của acol trong

Xác định công thức phân tử trong phản ứng trong

Nhận biết chất bằng phương pháp hóa học trong

Rút gọn các phương trình hóa học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay