Tính giá trị của mỗi biểu thức

Lượt xem : 48 | Cập nhật : 2018-08-29 08:50:43

1/ Hãy viết hai đơn thức (khác nhau) với hai biến x, y có bậc là 5.
2/ Tính giá trị của mỗi biểu thức:
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : trangkieuquynh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tính giá trị biểu thức | toán 10 | đa thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hợp chất nhiệt độ mômen quán tính Phép đối xứng trục Điểm nguyên của đồ thị hàm số cố định nito Hệ phương trình bậc nhất thể tích hình hộp mon nghiệm trái dấu ngẫu phối Giải bài toán bằng cách kali Lý 6 điện phân đơn vị đo độ dài sóng cực ngắn tứ giác câu hỏi trắc nghiệm vật lý sự ngưng tụ bài tập hóa học Cô sin biên giới butan Chỉnh hợp Dấu của nhị thức bậc nhất sử 12 giao phối ngẫu nhiên nông nghiệp số trung biến dị di truyền phân thức chuỗi chuyền electron Đạo hàm cấp hai Hai đường thẳng pha sinh trưởng Hệ phương trình chứa tham số vật lý Trọng tâm của tứ diện vỏ

Bài tập khác

Giải phương trình lượng giác trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh trong

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 trong

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trong

Sự ra đời của kế hoạch Macsan trong

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tính diện tích tứ giác- toán 11 trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định các hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Thực hiện phép tính sau trong

Rút gọn phân thức sau trong

Bài tập về cấp số cộng trong

Giải các phương trình sau: trong

Tính số hợp tử tạo ra sau thụ tinh trong

Chức năng của ruột non và dạ dày trong

Giải thích hiện tượng thức ăn tiêu hóa trong dạ dày trong

Một số điều cơ bản về huyết áp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay