Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức

Lượt xem : 254 | Cập nhật : 2018-08-29 01:59:46

Bài 1
Phát biểu định lý Pi-ta-go? Tính độ dài AB trong hình vẽ.
Bài 2
Cho đa thức:

Resized Image
a/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b/ Tính P(1) và P(-1)
c/ Chứng tỏ P(x) không có nghiệm.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : trangkieuquynh

Thành viên đã lưu bài này : trangkieuquynh |

Thể loại bài tập : định lý pitago | thu gọn | toán 10 | lũy thừa |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hệ sinh thái điện trường rừng amadon tụ điện giác quan chí tuyến trắc nghiệm sinh học 10 đường huyết song nhị bội cơ quan sinh dưỡng lai hữu thụ ankan Ứng dụng khảo sát hàm số đại dương quân nguyên trường sơn Phương trình bậc nhất 2 ẩn biện luận số nghiệm Tích phân Đường tròn ngoại tiếp proton sinh hóa Khảo sát hệ chứa tham số Giới hạn của hàm số tại 1điểm Phương trình quy về trung du môi trường bệnh ung thư Elip năng lượng từ trường hạt tháp dân số góc nhọn chùm ánh sáng Nhiệt độ sôi Hệ phương trình bậc nhất Rút gọn biểu thức Ostrogen thước đo

Bài tập khác

Tính giá trị của mỗi biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh trong

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 trong

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trong

Sự ra đời của kế hoạch Macsan trong

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tính diện tích tứ giác- toán 11 trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định các hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Thực hiện phép tính sau trong

Rút gọn phân thức sau trong

Bài tập về cấp số cộng trong

Giải các phương trình sau: trong

Tính số hợp tử tạo ra sau thụ tinh trong

Chức năng của ruột non và dạ dày trong

Giải thích hiện tượng thức ăn tiêu hóa trong dạ dày trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay