Thực hiện phép tính toán 10

Lượt xem : 85 | Cập nhật : 2018-08-29 06:27:50

Bài 1 : Thực hiện phép tính:

Resized Image
Bài 2 : Tìm x biết:
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : songxanh

Thành viên đã lưu bài này : songxanh |

Thể loại bài tập : thực hiện phép tính | toán 10 | tìm x |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

giới hạn quang điện tế bào lai Phương trình bậc 2 đối máy ảnh Miền nghiệm của bất Bất đẳng thức Cô si quần thể giao phối chọn lọc tự nhiên tương tác gen đại dương thế kỉ XX Phương trình đường tròn Phương trình chính tắc của parabol electron vật dẫn biến áp thích nghi acsimet cacbohyđrat đấu tranh sinh học Elip pin quang điện Xét tính liên tục lăng kính rừng amadon cách mạng khoa học hoa kì Đường thẳng tiếp xúc đường cong nhân chuẩn Phép biến hình vòng tuần hoàn đẳng thức lượng giác Tương giao của đồ thị cường độ Ba Phương trình bậc nhất 2 ẩn tia tử ngoại phản ứng trùng hợp kính lúp hệ mặt trời

Bài tập khác

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trong

Tính giá trị của mỗi biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh trong

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 trong

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trong

Sự ra đời của kế hoạch Macsan trong

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tính diện tích tứ giác- toán 11 trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định các hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Thực hiện phép tính sau trong

Rút gọn phân thức sau trong

Bài tập về cấp số cộng trong

Giải các phương trình sau: trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay