Tính diện tích hình thang vuông

Lượt xem : 179 | Cập nhật : 2018-08-29 06:38:01

Bài 1 : Cho tứ giác ABCD . Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB,BC,CD,DA.
a)Tứ giác MNPQ là hình gì ? Vì sao ?
b) Để MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có điều
Bài 2: Tính diện tích của một hình thang vuông, biết hai đáy có độ dài là và 4cm, góc tạo bởi một cạnh bên và đáy lớn có số đo bằng 45 độ

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : songxanh

Thành viên đã lưu bài này : songxanh |

Thể loại bài tập : toán 10 | trung điểm | tam giác cân | hình thang vuông |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

trục lớn phân hóa nồng độ cơ năng sốt rét hạt kín Khoảng cách giữa 2 đường thể tích tứ diện ánh sáng đỏ điện lý Amilaza R cách li địa lí Hàm số liên tục trên 1 đoạn con lắc Vẽ đồ thị hàm số Giá trị lượng giác của một góc Phép tịnh tiến đồ thị xu hướng phát triển Các dạng giới hạn vô định phân tử khối mắc nối tiếp tần số dao động Khoảng cách từ 1 điểm cao su cúm Đạo hàm của hàm số tại 1 nguyên tử câu hỏi lý thuyết vật lý oxi cuộn dây thuần cảm lý 8 hoàn thành phương trình quỹ đạo phân tích đa thức Tích phân hàm lôgarit da ưu thế lai lai tế bào thái bình

Bài tập khác

Thực hiện phép tính toán 10 trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trong

Tính giá trị của mỗi biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh trong

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 trong

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trong

Sự ra đời của kế hoạch Macsan trong

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tính diện tích tứ giác- toán 11 trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định các hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Thực hiện phép tính sau trong

Rút gọn phân thức sau trong

Bài tập về cấp số cộng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay