So sánh hai phân số

Lượt xem : 99 | Cập nhật : 2018-08-29 01:45:51

a. Thực hiện phép tính:
Resized Image
b. So sánh:

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : songxanh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thực hiện phép tính | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tần số âm hạt sơ cấp ankylbezen Hình chiếu của điểm trên Hình chóp tam giác đều Mặt cầu thước đo Phép chiếu song song... hỗn hợp khí hợp chấ Ước số quãng đường sinh vật nhân thực núi diện tích ứng động mon CaO Trọng tâm của tứ diện quá trình phiên mã vũ trụ hợp chất hữu cơ ánh sáng đường thẳng phân giác của góc gia tốc đẳng thức lượng giác Đạo hàm của hàm hợp máu khó đông Tích vô hướng xúc tác Dấu của tam thức bậc hai công thoát electron thế kỉ XX phương trình dao động ly độ Lượng giác đậu hà lan Giá trị lớn nhất đường cônic

Bài tập khác

Tính diện tích hình thang vuông trong

Thực hiện phép tính toán 10 trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trong

Tính giá trị của mỗi biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh trong

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 trong

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trong

Sự ra đời của kế hoạch Macsan trong

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tính diện tích tứ giác- toán 11 trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định các hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Thực hiện phép tính sau trong

Rút gọn phân thức sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay