So sánh hai phân số

Lượt xem : 161 | Cập nhật : 2018-08-29 06:45:51

a. Thực hiện phép tính:
Resized Image
b. So sánh:

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : songxanh

Thành viên đã lưu bài này : songxanh |

Thể loại bài tập : thực hiện phép tính | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đa bội hóa GTNN sự đông máu thể truyền chùm sáng Phương trình bậc nhất cách li sinh thái Sơ đồ lai phát xít nhật Thể tich hinh hộp chữ nhật Hình giải tích tim thằn lằn khối khí trung điểm Hoán vị sản lượng điện tia sáng trắng hệ chứa tham số toluen tạo ưu thế lai hy lạp rô ma Các phép toán trên tập hợp tam bội phân li nhiễm sắc thể con lai SO2 ngoại tiếp hô hấp hoạt động của tim sinh thái Giải và biện luận bất thái bình Hai đường thẳng chéo nhau lập bảng Phương trình lượng giác cơ bản Nitrobacter đường huyết Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu cao su Khoảng cách giữa 2 đường

Bài tập khác

Tính diện tích hình thang vuông trong

Thực hiện phép tính toán 10 trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trong

Tính giá trị của mỗi biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh trong

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 trong

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trong

Sự ra đời của kế hoạch Macsan trong

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tính diện tích tứ giác- toán 11 trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định các hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Thực hiện phép tính sau trong

Rút gọn phân thức sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay