Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số

Lượt xem : 173 | Cập nhật : 2018-08-29 01:59:39

a. Tìm số tự nhiên n lớn nhất có ba chữ số, sao cho chia nó cho 3, cho 4, cho 5, cho 6, cho 7 ta được các số dư theo thứ tự là: 1; 2; 3; 4; 5.
b. Tìm số nguyên a để 2a + 1 chia hết cho a - 5;

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : songxanh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : số tự nhiên | số nguyên | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

biểu đồ biện luận tổ chức sống brom hồ khai triển trục lớn máu Hình chiếu của điểm khu vực tay nam á Đường thẳng tiếp xúc đường cong hữu tính chuyển gen Khoảng cách trong không gian Dãy số giảm cấu trúc gen tam bội vận tốc sóng đột biến đảo đoạn Hệ bất phương trình bậc bậc nhất một ẩn thế giới thứ nhất dấu hiệu hồng ngoại chuỗi chuyền electron Giải và biện luận hệ hai phân tử khối cá thể đo lực quang trung Bất đẳng thức tích phân Chính tắc nước brom Hàm số lôgarit Toán Đại Số đường cong bắc sơn Hình chóp tỉ khối Tìm quỹ tích

Bài tập khác

So sánh hai phân số trong

Tính diện tích hình thang vuông trong

Thực hiện phép tính toán 10 trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trong

Tính giá trị của mỗi biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh trong

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 trong

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trong

Sự ra đời của kế hoạch Macsan trong

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tính diện tích tứ giác- toán 11 trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định các hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Thực hiện phép tính sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay