Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số

Lượt xem : 9 | Cập nhật : 2018-09-18 02:04:32

Cho hàm số

Resized Image
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên;
b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : rauchanvit

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : bảng biến thiên | đồ thị hàm số | biện luận | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lai phân tích hệ hô hấp Nghịch biến Biểu thức tọa độ Xác định vị trí lực trồng trọt acsimet ruột công thức phân tử chiến tranh thế giới Phân bố xác suất của Trục lớn của elip Phương trình tổng quát đồng tiền chung tiếng ồn Mặt cầu đồng tính Biểu thức tọa độ của các máy biến thế công thức hóa học kiểu gen Ứng dụng tích phân cảm ứng điện từ biển châu âu Góc giữa 2 đường thẳng... khó muối iot moocgan Bất phương trình có chứa tham số năng lượng điện trường Bất phương trình phiến lá cố định nito mù màu cromatit Rút gọn biểu thức than lẻ của hàm số Miền nghiệm của bất

Bài tập khác

Tìm ẩn để phương trình có nghiệm dương phân biệt trong

Giải các phương trình sau: trong

Tìm các số nguyên của hàm số trong

Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số trong

So sánh hai phân số trong

Tính diện tích hình thang vuông trong

Thực hiện phép tính toán 10 trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trong

Tính giá trị của mỗi biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh trong

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 trong

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trong

Sự ra đời của kế hoạch Macsan trong

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tính diện tích tứ giác- toán 11 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay