Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số

Lượt xem : 188 | Cập nhật : 2018-09-18 07:04:32

Cho hàm số

Resized Image
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên;
b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : rauchanvit

Thành viên đã lưu bài này : rauchanvit |

Thể loại bài tập : bảng biến thiên | đồ thị hàm số | biện luận | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

dao động điện từ crom bản đồ gen hệ số ma sát Tìm các yếu tố trong tam giác Dãy số tăng Đường tròn nội tiếp nguyên tố phi kim sự bay hơi nguyên phân hoa 10 điện áp hiệu dụng Phương trình chính tắc cận thị điện li 1 lá mầm tử cung năng lượng từ trường Bu nhi a cốp xki kiểm tra sinh học 10 Công thức trung tuyến góc Vật chất Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng con lai mã di truyền bài tập hóa học 9 Ứng dụng vi phân vào sinh sản hữu tính giải phóng dân tộc Phương trình tích clo tháp dân số Đất hổ trắng huyết áp kẽm hướng trên bản đồ mã hóa Phép đối xứng tâm

Bài tập khác

Tìm ẩn để phương trình có nghiệm dương phân biệt trong

Giải các phương trình sau: trong

Tìm các số nguyên của hàm số trong

Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số trong

So sánh hai phân số trong

Tính diện tích hình thang vuông trong

Thực hiện phép tính toán 10 trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trong

Tính giá trị của mỗi biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh trong

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 trong

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trong

Sự ra đời của kế hoạch Macsan trong

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tính diện tích tứ giác- toán 11 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay