Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số

Lượt xem : 147 | Cập nhật : 2018-09-18 07:04:32

Cho hàm số

Resized Image
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên;
b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : rauchanvit

Thành viên đã lưu bài này : rauchanvit |

Thể loại bài tập : bảng biến thiên | đồ thị hàm số | biện luận | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

độ phóng xạ đạo hàm của hàm số Phương trình lượng giác... Hàm số bậc nhất hạt proton điện lượng sơ đồ biến hóa lưỡng bội Were Giải và biện luận bất phương trình sự bay hơi muối iot Hệ thức hóa học 10 bạch tạng bản đồ hỗn hợp tọa độ Ac-si-met hiệp định kiềm Phương trình bậc nhất một ẩn Xác suất của biến cố năng suất Bu nhi a cốp xki hoán vị gen đồng hợp tử nhôm vật thể tròn xoay Hệ bất phương trình chứa áp suất ankan Đề thi cấu hình Electron đột biến cấu trúc át lát địa lý Khoa học đa lượng hệ tuần hoàn Số hạng tổng quát của 1

Bài tập khác

Tìm ẩn để phương trình có nghiệm dương phân biệt trong

Giải các phương trình sau: trong

Tìm các số nguyên của hàm số trong

Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số trong

So sánh hai phân số trong

Tính diện tích hình thang vuông trong

Thực hiện phép tính toán 10 trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trong

Tính giá trị của mỗi biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh trong

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 trong

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trong

Sự ra đời của kế hoạch Macsan trong

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tính diện tích tứ giác- toán 11 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay