Bài tập có hai nghiệm phân biệt- toán 10

Lượt xem : 67 | Cập nhật : 2018-09-19 01:31:38

Câu1:
Định các giá trị của tham số m để bất phương trình sau nghiệm dúng :
Resized Image
Câu2:
Cho phương trình:

Resized Image
Tìm các giá trị m để phương trinh (*) có hai nghiệm phân biệt.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : buihakieuphuong

Thành viên đã lưu bài này : buihakieuphuong |

Thể loại bài tập : tham số | toán 10 | hai nghiệm phân biệt |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Sự biến thiên của hàm số pitago rừng rậm Nam Phi Liên kết hóa học vân sáng Giới hạn của hàm số tại vô cực axit hoàn thành phương trình Số hạng tổng quát kiềm tocno ứng động động vật tán sắc ánh sáng đoạn mạch nối tiếp rễ đời sống bay Phương trình tiếp tuyến dạ dày xu hướng bạo động nhện Ứng dụng tích phân phân tử mARN sơn gió mùa hàn đới Tính chất tuần hoàn nguyên tố N Miền giá trị của hàm số cặp số hóa trị độ cứng quần thể Đạo hàm cấp cao gen liên kết năng lượng từ trường Hai đường thẳng bậc nhất một ẩn Công thức nhân đôi phenol

Bài tập khác

Giải các bất phương trình toán 10 trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Tìm ẩn để phương trình có nghiệm dương phân biệt trong

Giải các phương trình sau: trong

Tìm các số nguyên của hàm số trong

Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số trong

So sánh hai phân số trong

Tính diện tích hình thang vuông trong

Thực hiện phép tính toán 10 trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trong

Tính giá trị của mỗi biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh trong

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 trong

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trong

Sự ra đời của kế hoạch Macsan trong

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay