Rút gọn biểu thức

Lượt xem : 71 | Cập nhật : 2018-10-02 06:21:37

1/ Tìm giá trị của x để các biểu thức có nghĩa:
Resized Image
2/ Rút gọn biểu thức:

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : elyhanhvu

Thành viên đã lưu bài này : elyhanhvu |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | tìm giá trị của x | toán 11 |

Bài tập khác

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Vấn đề hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính giới hạn của các hàm số-toán 10 trong

Tính giới hạn của dãy số trong

Bài tập có hai nghiệm phân biệt- toán 10 trong

Giải các bất phương trình toán 10 trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Tìm ẩn để phương trình có nghiệm dương phân biệt trong

Giải các phương trình sau: trong

Tìm các số nguyên của hàm số trong

Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số trong

So sánh hai phân số trong

Tính diện tích hình thang vuông trong

Thực hiện phép tính toán 10 trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trong

Tính giá trị của mỗi biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay