Giải phương trình- toán 11

Lượt xem : 229 | Cập nhật : 2018-10-02 06:41:46

Bài 1:
Thực hiện tính:
Resized Image
Bài 2:
Giải phương trình:
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : elyhanhvu

Thành viên đã lưu bài này : elyhanhvu |

Thể loại bài tập : toán 11 | giải phương trình | thực hiện phép tính |

Bài tập khác

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Vấn đề hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính giới hạn của các hàm số-toán 10 trong

Tính giới hạn của dãy số trong

Bài tập có hai nghiệm phân biệt- toán 10 trong

Giải các bất phương trình toán 10 trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Tìm ẩn để phương trình có nghiệm dương phân biệt trong

Giải các phương trình sau: trong

Tìm các số nguyên của hàm số trong

Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số trong

So sánh hai phân số trong

Tính diện tích hình thang vuông trong

Thực hiện phép tính toán 10 trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay