Giải bất phương trình - đại số 10

Lượt xem : 48 | Cập nhật : 2018-10-05 09:01:31

1) Giải bất phương trình
Resized Image

2) Tìm m để biểu thức

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : samsam1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải bất phương trình | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

độ cứng khe sáng thước đo vân sáng mantozo biện luận số nghiệm Công thức lượng giác dân cư trung quốc thăng bằng electron phân rã Dạng lượng giác của số phức biến đổi gen tài nguyên Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu nguyễn huệ sinh học 1 Giải tích tạo ưu thế lai Hàm số lượng giác đoạn mạch xoay chiều Hình chóp Tích vô hướng của 2 véc tơ Chu kì của hàm số tiến hóa biển đông vận tốc sóng ung thư máu electron ngoài cùng hướng của lực khu vực Châu Á Nguyên hàm gia tốc trọng trường cây công nghiệp cường độ hiệu dụng khoảng cách giữa hai đường thẳng quán tính trục lớn con lắc Bu nhi a cốp xki Diện tích thiết diện

Bài tập khác

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Vấn đề hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính giới hạn của các hàm số-toán 10 trong

Tính giới hạn của dãy số trong

Bài tập có hai nghiệm phân biệt- toán 10 trong

Giải các bất phương trình toán 10 trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Tìm ẩn để phương trình có nghiệm dương phân biệt trong

Giải các phương trình sau: trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay