Giải bất phương trình - đại số 10

Lượt xem : 66 | Cập nhật : 2018-10-05 02:01:31

1) Giải bất phương trình
Resized Image

2) Tìm m để biểu thức

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : samsam1

Thành viên đã lưu bài này : samsam1 |

Thể loại bài tập : giải bất phương trình | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình lượng giác dao động cưỡng bức nồng độ dung dịch Elip Tích phân từng phần bấm ngọn máy thu vô tuyến ion nguyễn du hình học tọa độ vận tốc truyền âm đoạn mạch nối tiếp sóng cực ngắn ruột Đạo hàm của hàm số lượng giác nghiệm trái dấu Bất đẳng thức Cô si gen cấu trúc biện luận phương trình Dạng lượng giác của số phức nguyên sinh vật cấu tạo trong operon nơ ron giao phối ngẫu nhiên tiếp xúc chủng tộc nguyên tử hidro biến áp phân li tim Bất phương trình tích xương thể tích tứ diện Vec tơ hoán vị gen tần số âm số thực Mặt phẳng Tọa độ của véc tơ

Bài tập khác

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Vấn đề hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính giới hạn của các hàm số-toán 10 trong

Tính giới hạn của dãy số trong

Bài tập có hai nghiệm phân biệt- toán 10 trong

Giải các bất phương trình toán 10 trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Tìm ẩn để phương trình có nghiệm dương phân biệt trong

Giải các phương trình sau: trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay