Giải bất phương trình - đại số 10

Lượt xem : 21 | Cập nhật : 2018-10-05 02:01:31

1) Giải bất phương trình
Resized Image

2) Tìm m để biểu thức

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : samsam1

Thành viên đã lưu bài này : samsam1 |

Thể loại bài tập : giải bất phương trình | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sinh vật nhân thực Bất đẳng thức tích phân lớp 7 trội cua biển thế giới thứ nhất đường thẳng thằn lằn môi trường sống sinh hóa nguyên tử tật của mắt đường tính đơn điệu noãn Phương trình chính tắc của hypebol pha sinh trưởng Bất đẳng thức lượng giác Tương giao của đồ thị Phương pháp tọa độ Phương trình lượng giác este Hệ phương trình lượng giác Bất phương trình lượng giác đường phân giác xã hội phong kiến tảo cành cây vẽ biểu đồ Bất đẳng thức tổ hợp CO2 Hình giải tích trong mặt phẳng kí sinh sóng cơ học lai hữu tính vận tốc truyền sóng Vi phân oxi hóa sinh 12 văn hoá

Bài tập khác

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Vấn đề hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính giới hạn của các hàm số-toán 10 trong

Tính giới hạn của dãy số trong

Bài tập có hai nghiệm phân biệt- toán 10 trong

Giải các bất phương trình toán 10 trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Tìm ẩn để phương trình có nghiệm dương phân biệt trong

Giải các phương trình sau: trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay