Tính giá trị nhỏ nhất

Lượt xem : 219 | Cập nhật : 2018-10-16 06:54:56

Tìm x để biểu thức
Resized Image
đạt giá trị giá trị nhỏ nhất (x .Tính giá trị nhỏ nhất đó?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hangxinh

Thành viên đã lưu bài này : hangxinh |

Thể loại bài tập : toán 11 | giá trị nhỏ nhất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đạo hàm hóa trị Hai mặt phẳng song song Quy tắc đếm cơ bản Ứng dụng định lí Lagrăng Chứng minh đẳng thức Trục lớn của elip hạt sơ cấp sinh vật nhân sơ nam châm điện liên kết hidro số trung tế bào đoạn mạch cộng sinh thấu kính Phép chiếu song song su 8 Hình chiếu vuông góc của... lỏng Hàm số liên tục trên 1 khoảng ancol Tính đơn điệu của hàm số Hệ phương trình bậc nhất năng lượng điện trường Phương trình tham số của... chăn nuôi điện áp hiệu dụng bazo hypebol thước đo NaCl hoạt động của tim trái đất khu vực Châu Á Phương trình bậc 4 áp suất cấu trúc gen Phương trình nghiệm nguyên mỏi cơ

Bài tập khác

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Vấn đề hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính giới hạn của các hàm số-toán 10 trong

Tính giới hạn của dãy số trong

Bài tập có hai nghiệm phân biệt- toán 10 trong

Giải các bất phương trình toán 10 trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay