Giải các phương trình sau

Lượt xem : 213 | Cập nhật : 2018-11-02 06:22:53

Giải các phương trình sau:
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : tranghot1 |

Thể loại bài tập : Giải các phương trình | toán 8 | làm tính nhân | rút gọn biểu thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tam giác lưới thức ăn Thể tích khối đa diện Tích phân thằn lằn tính tích Tích phân hàm mũ quỳ tím hạt kín vật lý 12 đa bội hàn đới Bu nhi a cốp xki Hình hộp chữ nhật Tích phân hàm lôgarit Giải và biện luận bất... Trọng tâm của tứ diện Công thức trung tuyến Phương sai môi trường sống Kiểm tra hổ trắng van 7 phương trình dao động biên độ dao động Hệ phương trình bậc nhất cường độ dòng điện ung thư máu Khoảng cách trong không gian Ac-si-met thủy phân đảo đoạn phản ứng nhiệt hạch biên giới sinh học 1 chiều quần xã amino dao động điều hòa giun đỏ

Bài tập khác

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Vấn đề hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính giới hạn của các hàm số-toán 10 trong

Tính giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay