Giải các phương trình sau

Lượt xem : 163 | Cập nhật : 2018-11-02 06:22:53

Giải các phương trình sau:
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : tranghot1 |

Thể loại bài tập : Giải các phương trình | toán 8 | làm tính nhân | rút gọn biểu thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hỗn hợp dây thuần cảm phần trăm hóa trị trái đất bắc mỹ thể tích của hình chóp ẩn dụ sinh vật Tích phân hàm lôgarit hình học tọa độ chất dự trữ bệnh mù màu Hình chiếu Phương trình chính tắc của parabol hai nghiệm thế giới thứ nhất chuỗi phóng xạ gió mùa phản ứng nhiệt hạch hoa thụ phấn dao động tắt dần lý 11 áp suất kinh tế tụ điện đường chéo Diễn thể Hàm số chẵn đo lực Biểu thức tọa độ của các... biển đông thể tích của hình chóp ruồi giấm phân li nhiễm sắc thể Tứ diện đều nguyên phân Na phản xạ sóng tốc độ góc

Bài tập khác

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Vấn đề hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính giới hạn của các hàm số-toán 10 trong

Tính giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay