Rút gọn phân thức

Lượt xem : 25 | Cập nhật : 2018-11-02 01:44:37

Cho phân thức

Resized Image
a) Với giá trị nào của x thì phân thức A được xác định ?
b) Rút gọn A .
c) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | giá trị nguyên | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phương trình phản ứng thế kỉ XX Ostrogen hệ tọa độ Góc giữa 2 đường thẳng... phần trăm khối lượng cố định nito chuỗi phóng xạ hoàn thành phương trình điện phân diện tích các tam giác sóng dài GTNN Ứng dụng vi phân vào... hình lập phương Photpho lipit khu vực Châu Á Đại số Đường thẳng trong mặt phẳng Vị trí tương đối trong... Tứ diện đều đơn vị Thể tích khối đa diện máu khó đông phân hóa học phân li trung điểm claiphento đỉa liên hợp quốc Bất đẳng thức tổ hợp quá trình phiên mã ấn độ crom Hình chiếu của điểm nước cứng sự sống nồng độ dung dịch điện trường

Bài tập khác

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Vấn đề hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính giới hạn của các hàm số-toán 10 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay