Rút gọn phân thức

Lượt xem : 211 | Cập nhật : 2018-11-02 06:44:37

Cho phân thức

Resized Image
a) Với giá trị nào của x thì phân thức A được xác định ?
b) Rút gọn A .
c) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : tranghot1 |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | giá trị nguyên | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình có chứa... điện từ trường văn 6 nguyên tố vận chuyển lưới thức ăn Cầu thận công thức phân tử tỉ số kiểu gen kiềm điện lượng Chứng minh đẳng thức sông cửu long Phương trình lượng giác đối xứng thể tích tứ diện lý 10 áp suất chất lỏng chân khớp Đạo hàm cấp cao kinh tế châu á nhiễm sắc thể hàng hóa gân lá ADN Châu Mĩ xã hội phong kiến tế bào bệnh mù màu cấu trúc NST dung dịch brom Toán Đại Số đường chéo Tính chất tuần hoàn sản lượng lương thực lý 12 Công thức cộng đối với tứ giác vật lý Vị trí tương đối giữa

Bài tập khác

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Vấn đề hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính giới hạn của các hàm số-toán 10 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay