Rút gọn phân thức

Lượt xem : 262 | Cập nhật : 2018-11-02 06:44:37

Cho phân thức

Resized Image
a) Với giá trị nào của x thì phân thức A được xác định ?
b) Rút gọn A .
c) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : tranghot1 |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | giá trị nguyên | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

li độ Miền nghiệm của bất cạnh tranh noãn phả hệ Đường parabol Bất phương trình chứa... Giá trị lượng giác của một góc môi trường sống đường huyết hóa học 12 cơ cấu claiphento thường biến Các phép toán trên tập hợp lý thuyết sinh học 8 tỉ số văn hóa châu á Hình chiếu của điểm bệnh ung thư nông nghiệp mắc nối tiếp giao điểm nhiệt kế rượu Vị trí tương đối giữa chữ viết vàng toàn quốc kháng chiến Phép đối xứng trục Định lý Vi ét và ứng dụng lịch sử 12 Diện tích tam giác Khoảng cách trong không gian độ phóng xạ trai đới lạnh giải hệ HSG phép đối di nhập gen

Bài tập khác

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Vấn đề hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính giới hạn của các hàm số-toán 10 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay