Bài tập tìm số trung bình cộng

Lượt xem : 161 | Cập nhật : 2018-11-02 06:56:35

Điểm kiểm tra học kì I môn toán của học sinh lớp 7 A được ghi lại như sau:

Resized Image
a) Dấu hiệu là gì ? Tìm mốt của dấu hiệu ?
b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?
c) Tìm số trung bình cộng?
d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : tranghot1 |

Thể loại bài tập : số trung bình cộng | toán 8 | biểu đồ đoạn thẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cấu tạo trong pitago chuyển động thẳng công nghệ 7 giun sán dao động tắt dần Tính chất tuần hoàn Biểu thức tọa độ tọa độ tâm cau hoi Khoảng cách từ 1 điểm Biểu thức lượng giác sóng dừng photon Bất phương trình chứa... Tích phân Dãy số hữu cơ Hệ phương trình bậc nhất... Hệ trục tọa độ tế bào quang điện chân không phuong trinh log vũ trụ phân hóa học phương trình loga đường thẳng Định lý sin trong tam giác rừng amadon glixerol lơn nhât cacbon Hình chiếu cacbohyđrat giao phối ngẫu nhiên Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Xét tính liên tục đột biến giao tử Sơ đồ lai tần số hoán vị

Bài tập khác

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Vấn đề hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay