Bài tập tìm số trung bình cộng

Lượt xem : 221 | Cập nhật : 2018-11-02 06:56:35

Điểm kiểm tra học kì I môn toán của học sinh lớp 7 A được ghi lại như sau:

Resized Image
a) Dấu hiệu là gì ? Tìm mốt của dấu hiệu ?
b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?
c) Tìm số trung bình cộng?
d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : tranghot1 |

Thể loại bài tập : số trung bình cộng | toán 8 | biểu đồ đoạn thẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nguồn điện Hai đường thẳng đồng phẳng muối khoảng cách con lắc hạt nảy mầm vật rắn đoạn mạch nối tiếp Giá trị của biểu thức biên độ lý 11 Phương trình tích tap nghiem thủy điện nhiệt kế nguyễn ái quốc toàn quốc kháng chiến lưu huỳnh Vị trí tương đối nhiễm sắc thể Công thức cộng đối với... biện luận bất phương trình Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm Ba đường Cônic roto sông ngòi vật lý 6 Giới hạn của dãy số NaCl giải phóng dân tộc sinh 12 đoạn mạch R Hình giải tích trong không gian át lát cường độ Tích phân đặc biệt thép muối clorua

Bài tập khác

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Vấn đề hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay