Dựng biểu đồ đoạn thẳng

Lượt xem : 242 | Cập nhật : 2018-11-02 07:00:11

Số lượng khách hàng ngày đến tham quan một cuộc triểm lãm sách trong 10 ngày được ghi lại như sau:

Resized Image
a.Dấu hiệu ở đây là gì?
b. Lập bảng “tần số”
c. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
d. Tìm mốt của dấu hiệu.
e. Dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : tranghot1 |

Thể loại bài tập : lập bảng tần số | biểu đồ đoạn thẳng | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Khoảng cách trong không gian saccarozơ phiến lá nhóm máu a hóa học hưu cơ thể tích của vật thể tròn xoay bản đồ quang điện tổng trở số khối Phương trình Hệ phương Số gia Bất đẳng thức tích phân thấu kính Hình giải tích trong không gian lực cản thính nghiệm mantozo cuộn cảm máy quang phổ Bất phương trình chứa... phép chia Đường thẳng vuông góc... tạo giống magie giải bất phương trình kiết lị đa bội hóa nguyên tố phi kim tật viễn thị đơn vị đo độ dài tia laze cách mạng đại dương phi kim Mặt cầu muối nguyễn huệ Bất đẳng thức lượng giác Trọng tâm

Bài tập khác

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Cần giải trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay