Bài tập chương III đại số 7

Lượt xem : 77 | Cập nhật : 2018-11-02 07:06:56

Chứng tỏ rằng: Nếu cộng các giá trị của dấu hiệu với cùng một số thì số trung bình của dấu hiệu cũng được cộng với số đó.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : tranghot1 |

Thể loại bài tập : dấu hiệu | trung bình cộng | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khảo sát sự biến thiên Hàm số bậc ba lặp đoạn hóa trị chọn lọc tự nhiên gen cấu trúc Tương giao chuỗi chuyền electron nguyên tử khối lý thuyết sinh học 8 cộng hưởng lớp 8 kinh tế xã hội mèo tam thể phương pháp quy nạp pha sinh trưởng metan tia đối Phương pháp tọa độ lưới thức ăn chân không phép lai thuận nghịch Bất phương trình chứa... giống cây trồng rễ ancol lẻ của hàm số Ứng dụng vi phân vào độ dài hóa thạch tiệm cận Diện tích thiết diện Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng tâm nhĩ b bào tử chu kỳ đồng tính góc

Bài tập khác

Dựng biểu đồ đoạn thẳng trong

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay