Bài tập chương III đại số 7

Lượt xem : 28 | Cập nhật : 2018-11-02 07:06:56

Chứng tỏ rằng: Nếu cộng các giá trị của dấu hiệu với cùng một số thì số trung bình của dấu hiệu cũng được cộng với số đó.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : tranghot1 |

Thể loại bài tập : dấu hiệu | trung bình cộng | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giải tích Góc giữa 2 đường thẳng Đường parabol Nguyên hàm phát triển nghiệm trái dấu tần số hoán vị Cân bằng phương trình huyết áp Vẽ đồ thị hàm số Khoảng cách giữa 2 đường... ánh sáng đơn sắc tử cung Thể tích khối chóp brom Giải và biện luận hóa thạch giao thoa Lý 6 Số gia địa lý 12 mon Mệnh đề tương đương Hình học không gian mã di truyền lai hữu thụ cấu trúc gen thép Phương trình tham số của... Khối đa diện bảng tần số mặc tử hồng cầu Đề thi Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng 1 lá mầm địa lý 9 Phương trình lôgarit ATP năng lượng điện trường

Bài tập khác

Dựng biểu đồ đoạn thẳng trong

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay