Khái niệm dấu hiệu

Lượt xem : 242 | Cập nhật : 2018-11-02 07:13:51

Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây ?

Resized Image
a) Dấu hiệu là gì ? Tìm mốt cảu dấu hiệu
b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?
c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra?
d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng?

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : tranghot1 |

Thể loại bài tập : dấu hiệu | biểu đồ điện thoại | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

miền núi bắc bộ tập nghiệm trên trục số hoa kì nhiệt độ cơ thể thận cá miền của rễ tính tan vân sáng phôi phật giáo số hữu tỉ Phương trình elip giảm phân tử cung Progesteron tia hồng ngoại Hai mặt phẳng vuông góc với nhau bênh bạch tạng điện lý Phép chiếu song song nghiệm trái dấu Tổng các số hạng Công thức lượng giác Hàm số bậc ba hỗn hợp khí đới lạnh Lý lớp 6 R xã hội phong kiến Biểu thức tọa độ của các gan Đời sống Đường tròn nội tiếp cặp số chất khoáng phần trăm các chất cận thị khảo sát sự biến thiên hệ chứa tham số vùng chuyên canh

Bài tập khác

Bài tập chương III đại số 7 trong

Dựng biểu đồ đoạn thẳng trong

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay