Khái niệm dấu hiệu

Lượt xem : 343 | Cập nhật : 2018-11-02 07:13:51

Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây ?

Resized Image
a) Dấu hiệu là gì ? Tìm mốt cảu dấu hiệu
b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?
c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra?
d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng?

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : tranghot1 |

Thể loại bài tập : dấu hiệu | biểu đồ điện thoại | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tam giác đều nấm bò sát hợp chất hữu cơ bênh bạch tạng hiệu điện thế hiệu dụng Định lý Cô sin trong tam giác Phương trình mặt phẳng Khoảng cách giữa đường mạch rây sóng ánh sáng Phương pháp toạ độ trong... xúc tác sinh học 10 trung hòa sinh sản hữu tính Phép quay đại dương Mệnh đề phủ định lơn nhât Phương trình mặt phẳng Miền nghiệm của bất hạt hình phẳng khối lượng Hình vuông Tiếp tuyến tại 1 điểm Toán hình biện luận số nghiệm amino độ rượu Công thức trung tuyến Phương trình lượng giác đối xứng nguyên tử tính chẵn lẻ Dấu của nhị thức bậc nhất tìm giới hạn gió Bu nhi a cốp xki ma sát

Bài tập khác

Bài tập chương III đại số 7 trong

Dựng biểu đồ đoạn thẳng trong

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay