Rút gọn và tính giá trị biểu thức

Lượt xem : 207 | Cập nhật : 2018-11-02 02:21:47

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | tính giá trị biểu thức | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đường huyết Tích phân hàm lôgarit toán 12 giun kim Ứng dụng định lí Lagrăng... Tứ diện đều thời đường Phương trình tích địa trung hải giải phóng dân tộc Bất phương trình lập bảng Hình chiếu vuông góc của... thằn lằn rừng amadon phôi sinh phát xít đức điện từ Phương trình tổng quát tự cảm dao động điều hòa moocgan số trung đoạn mạch xoay chiều photpho GTNN Bất phương trình tích hemoglobin Phương trình lôgarit Phương trình elip câu hỏi trắc nghiệm vật lý Phương trình nghiệm nguyên hợp chất hữu cơ tứ giác Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm dân số sóng trung Lý 6 Bài toán liên quan đến ưu thế lai

Bài tập khác

Thực hiện phép tính trong

Khái niệm dấu hiệu trong

Bài tập chương III đại số 7 trong

Dựng biểu đồ đoạn thẳng trong

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay