Rút gọn và tính giá trị biểu thức

Lượt xem : 118 | Cập nhật : 2018-11-02 07:21:47

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tranghot1

Thành viên đã lưu bài này : tranghot1 |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | tính giá trị biểu thức | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bụng sóng nhóm máu a phân li độc lập giao thoa phân ly độc lập Xác suất thế kỉ XVIII đột biến gen Hàm số tế bào sinh dục toán12 tự cảm Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn dao động điện từ đột biến đảo đoạn phát xít nhật đơn vị đo độ dài lý thuyết sinh học 9 đo lực Góc giữa hai đường thẳng mệnh đề hệ sinh thái âm đạo Hàm số liên tục tại 1 điểm lôgarit Tứ diện đều Thể tích khối chóp Phương trình đường thẳng... chim bồ câu tập nghiệm trên trục số saccaraza cộng hưởng anđehit Bất đẳng thức Cô si từ thông sinh sản hữu tính Phương trình bậc 3 lai thuận vô số nghiệm

Bài tập khác

Thực hiện phép tính trong

Khái niệm dấu hiệu trong

Bài tập chương III đại số 7 trong

Dựng biểu đồ đoạn thẳng trong

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11 trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay