Tìm giá trị của x

Lượt xem : 147 | Cập nhật : 2018-11-07 12:51:17

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nangamcuoitroi

Thành viên đã lưu bài này : nangamcuoitroi |

Thể loại bài tập : tìm x | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

noãn gang thủy sản kiềm Đường vuông góc chung quang học số thực hữu cơ mắt cận bênh bạch tạng chọn lọc Bài toán liên quan đến sinh học 12 mù màu Tương giao niuton Phương tích của đường tròn Đường thẳng song song mặt phẳng lịch sử 12 Tích vô hướng Giải tam giác quy luật phân li Toán Đại Số biến dị tổ hợp. bức xạ. Khối đa diện phát xít nhật hóa học 10 không khí Phương trình tham số của Công thức cộng đối với... hợp chất Đường thẳng vuông góc trường sơn bắc tam giác rễ đột biến chuyển đoạn số lượng Cực đại lớp vỏ trái đất

Bài tập khác

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn và tính giá trị biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Khái niệm dấu hiệu trong

Bài tập chương III đại số 7 trong

Dựng biểu đồ đoạn thẳng trong

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Giải bất phương trìnảih bậc 2 trong

Tìm các cặp số nguyên dương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay