Tính giá trị của đa thức

Lượt xem : 416 | Cập nhật : 2018-11-07 01:38:58

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nangamcuoitroi

Thành viên đã lưu bài này : nangamcuoitroi |

Thể loại bài tập : hàm số | đa thức | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình lượng giác cơ bản Tính chất tuần hoàn biện luận bất phương trình Phép tịnh tiến mạch điện xoay chiều ẩn dụ duỗi xoắn Số hạng tổng quát kì đầu Phép đối xứng etilen thẩm thấu moocgan Quan hệ thể khảm Phép dời hình Miền nghiệm của bất vân sáng đột biến cấu trúc con lai nhan giao thoa sóng giao phối ứng động Đường thẳng tiếp xúc đường cong sông hồ tế bào cơ hướng của lực Vectơ trong không gian thế kỉ XX công nghệ 7 trồng trọt cấu trúc gen lai thuận nghịch đa bào phát xít nhật Chính tắc công thức cấu tạo hỗn hợp vật lý 12

Bài tập khác

So sánh hai số trong

Tìm giá trị của x trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn và tính giá trị biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Khái niệm dấu hiệu trong

Bài tập chương III đại số 7 trong

Dựng biểu đồ đoạn thẳng trong

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay