Bài tập hình học 8

Lượt xem : 180 | Cập nhật : 2018-11-07 01:47:52

Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A , trên cạnh BC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho BM = MN = NC . Gọi H là trung điểm của BC .
a) Chứng minh AM = AN và AH vuông góc với BC
b) Tính độ dài đoạn thẳng AM khi AB = 5cm , BC = 6cm
c) Chứng minh

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nangamcuoitroi

Thành viên đã lưu bài này : nangamcuoitroi |

Thể loại bài tập : tam giác cân | trung điểm | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Dãy số bị chặn Phương trình tích cạnh tranh quán tính khu vực tay nam á độ cứng Phương trình chính tắc của elip tần số dao động xúc tác Chứng minh đẳng thức Tiệm cận xiên dác át lát địa lý Lactôzơ Đường thẳng song song mặt phẳng thằn lằn cọc thủy tinh nhóm máu a thể tích hình hộp Phương trình tham số của máy biến thế tiến hóa muối hóa học vô cơ Phương trình lôgarit gia tốc anđehit phản xạ hoán vị gen diện tích po vĩ độ Bất phương trình chứa ẩn Bất phương trình chứa tham số sóng ngắn quang điện trong Công thức trung tuyến este Định lý sin trong tam giác phân hóa học

Bài tập khác

Tính giá trị của đa thức trong

So sánh hai số trong

Tìm giá trị của x trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn và tính giá trị biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Khái niệm dấu hiệu trong

Bài tập chương III đại số 7 trong

Dựng biểu đồ đoạn thẳng trong

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay