Bài tập hình học 8

Lượt xem : 74 | Cập nhật : 2018-11-07 01:47:52

Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A , trên cạnh BC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho BM = MN = NC . Gọi H là trung điểm của BC .
a) Chứng minh AM = AN và AH vuông góc với BC
b) Tính độ dài đoạn thẳng AM khi AB = 5cm , BC = 6cm
c) Chứng minh

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nangamcuoitroi

Thành viên đã lưu bài này : nangamcuoitroi |

Thể loại bài tập : tam giác cân | trung điểm | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Miền giá trị của hàm số Giải và biện luận hệ hai tính tích đạo hàm của hàm số trắc nghiệm hóa học Phương trình lượng giác đối xứng khu vực Châu Á Tích phân hàm mũ Hệ phương trình sinh sản sinh dưỡng hiệu số sóng ngang Fe liên minh châu âu chuyển gen cây sản lượng điện hạt Phương trình elip miền núi quang trung ốc tai Diện tích thiết diện biểu đồ giả thuyết của Bo Cung gen liên kết Giới hạn của hàm số tại vô cực bệnh mù màu hướng của lực thể tứ bội hình học tọa độ Batixta Hyperbol Quân sự nhỏ nhất xung điện tỉ số hàn số Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng

Bài tập khác

Tính giá trị của đa thức trong

So sánh hai số trong

Tìm giá trị của x trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn và tính giá trị biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Khái niệm dấu hiệu trong

Bài tập chương III đại số 7 trong

Dựng biểu đồ đoạn thẳng trong

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay