Giải phương trình bậc hai

Lượt xem : 244 | Cập nhật : 2018-11-07 01:56:22

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nangamcuoitroi

Thành viên đã lưu bài này : nangamcuoitroi |

Thể loại bài tập : giải phương trình | giải bất phương trình | đại số 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình lượng giác Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Phương trình bậc nhất 1 ẩn Dãy số độ cứng bài tập hóa học lưỡng bội hypebol phương trình vô nghiệm Hệ phương trình đối xứng vị ngữ tính nhiệt lượng Cấp số cộng Phương trình chứa dấu Tiếp tuyến Đường thẳng tiếp xúc đường cong sông cửu long đồng hóa hướng động đấu tranh sinh học Trục đối xứng tocno Hàm số lẻ Biểu thức lượng giác ly 7 Giới hạn hữu hạn thực dân pháp điện tích tổ chức sống tính công đoạn mạch nối tiếp chất khoáng Mệnh đề phủ định pha dao động vitamin biến áp Bất đẳng thức chiến tranh thế giới ngoại tiếp

Bài tập khác

Bài tập hình học 8 trong

Tính giá trị của đa thức trong

So sánh hai số trong

Tìm giá trị của x trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn và tính giá trị biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Khái niệm dấu hiệu trong

Bài tập chương III đại số 7 trong

Dựng biểu đồ đoạn thẳng trong

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải bất phương trình - đại số 10 trong

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay