Hình học trục tọa độ

Lượt xem : 202 | Cập nhật : 2018-11-09 10:37:22

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y=-x-2 và hai điểm A(1;2), B(3;4). Tìm tọa độ điểm C trên (d) sao cho bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nhỏ nhất

Đóng góp bởi : thumtpnoo

Thành viên đã lưu bài này : thumtpnoo |

Thể loại bài tập : toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình lôgarit Hệ phương trình mũ Khối đa diện tỉa cành phương đông cổ đại phát triển Phương trình mặt cầu công thoát noãn nồng độ mol quang điện ngoài trạng thái đơn Hình chiếu của điểm Ứng dụng tích phân để Phương trình chứa dấu chất dự trữ Phương pháp phản chứng Định lý sin trong tam giác Tập hợp siêu âm Hình hộp chữ nhật Nguyên hàm cây công nghiệp mạch rây chất rắn khan Biểu thức lượng giác năng lượng liên kết át lát biến đổi gen Phép tịnh tiến Phép tịnh tiến đồ thị nhỏ nhất Tiếp tuyến tại 1 điểm xúc tác phương trình dao động thể tích dung dịch chiết suất lăng kính Đường tròn hinh

Bài tập khác

Giải hệ bất phương trình trong

Giải phương trình bậc hai trong

Bài tập hình học 8 trong

Tính giá trị của đa thức trong

So sánh hai số trong

Tìm giá trị của x trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn và tính giá trị biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Khái niệm dấu hiệu trong

Bài tập chương III đại số 7 trong

Dựng biểu đồ đoạn thẳng trong

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay