Hình học trục tọa độ

Lượt xem : 100 | Cập nhật : 2018-11-09 05:37:22

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y=-x-2 và hai điểm A(1;2), B(3;4). Tìm tọa độ điểm C trên (d) sao cho bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nhỏ nhất

Đóng góp bởi : thumtpnoo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 10 |

Bài tập khác

Giải hệ bất phương trình trong

Giải phương trình bậc hai trong

Bài tập hình học 8 trong

Tính giá trị của đa thức trong

So sánh hai số trong

Tìm giá trị của x trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn và tính giá trị biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Khái niệm dấu hiệu trong

Bài tập chương III đại số 7 trong

Dựng biểu đồ đoạn thẳng trong

Bài tập tìm số trung bình cộng trong

Lập bảng tần số trong

Rút gọn phân thức trong

Giải các phương trình sau trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Giải phương trình trong

Tính giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập về số chính phương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay