Giải hệ phương trình

Lượt xem : 124 | Cập nhật : 2014-02-28 09:47:37
. Giải phương trình: . Giải hệ phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hệ phương trình bậc hai hai ẩn | Phương trình lôgarit | Hệ phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phần trăm tia đối hạt trần tứ giác đều khí hậu nóng Bất đẳng thức Cô si nguyên tố phát xít đức gia định công nghiệp trung quốc Đường thẳng trong mặt phẳng Khối đa diện sinh hóa Phương trình lượng giác acsimet cá chép dung dịch mất nhãn Khoảng cách giữa 2 đường... niuton sinh học 12 benzen Bất phương trình hy lạp rô ma than Hình nón tinh nhân giống trung tuyến hoa 10 Vị trí tương đối trong mặt phẳng châu ph Phép biến hình dao động cưỡng bức giun kim nghiệm gần đúng đơn tính Số hạng tổng quát của 1 giao thoa sóng bản đồ di truyền Tiếp tuyến tại 1 điểm

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay