Bài tập về phương trình lượng giác

Lượt xem : 127 | Cập nhật : 2013-02-28 09:06:48
Tìm để phương trình có ít nhất một nghiệm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình | Lượng giác | Phương trình lượng giác | Khảo sát | Hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thái bình muối iot Ứng dụng khảo sát hàm số dung dịch HCl Hàm số chẵn Tiếp tuyến tại 1 điểm phân tích đa thức hiệu điện thế hiệu dụng kháng chiến nguyên mông cách li địa lí menden đoạn mạch nối tiếp ánh sáng đỏ rut gon Bài toán liên quan đến giá trị sản xuất sử 9 thể tích tứ diện kí sinh giới đột biến đa bội da gen đa hiệu Phương trình mũ hệ số công suất bước sóng độ tụ sơ đồ biến hóa Lượng giác lặp đoạn toluen đoạn mạch xoay chiều áp suất chất lỏng Biểu thức tọa độ của các... Tổng các số hạng của 1 mangan Tích phân lượng giác EU bộ ba đối mã lưỡng bội

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay