Tính khoảng cách từ tiêu điểm đến các tiệm cận

Lượt xem : 50 | Cập nhật : 2012-12-06 02:03:21
Cho Hyperbol có phương trình: a. Tính độ dài phần đường tiệm cận chắn bởi hai đường chuẩn.b. Tính khoảng cách từ tiêu điểm đến các tiệm cậnc. Chứng minh rằng chân đường vuông góc hạ từ một tiêu điểm tới các đường tiệm cận nằm trên đường chuẩn.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Đường hypebol |

Dong
06 Dec 2012

Bài hay quá.

Vinh
06 Dec 2012

Hay thật.

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thể truyền cường độ hợp chất hữu cơ metan vật lí 12 chọn lọc tự cảm số thực Giá trị lớn nhất nguyên tố nghành công nghiệp hay thể tích tứ diện muối iot Ước số chùm sáng quang điện ngoài khối lăng trụ biểu thức châu chấu gen tap nghiem R lương thực Ứng dụng định lí Lagrăng quần thể Giải và biện luận bất phương trình chất khử khó rễ Phương trình lôgarit Hai đường thẳng lỏng Công thức trung tuyến Giới hạn của hàm số Phương trình elip Công thức trung tuyến vô nghiệm sóng âm khung dao động

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay