Lập phương trình chính tắc của Elip

Lượt xem : 255 | Cập nhật : 2013-07-14 10:01:45
Lập phương trình chính tắc của Elip , biết hai tiêu điểm là và độ dài trục lớn bằng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !
2014-04-07 08:01:04

có cách khác ngắn gọn hơn

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

peptit quang hợp Vec tơ Hình chiếu vuông góc của... biện luận Phương pháp toạ độ trong lai tạo sản lượng lương thực Giải và biện luận hệ hai tọa độ nhân đôi áp suất khí thể tích khí anilin Đại số tiêu điểm hệ tuần hoàn Tâm đường tròn sử 10 Đường thẳng tiếp xúc với Bất phương trình vô tỉ Các dạng giới hạn vô định Hệ phương trình đẳng cấp Phân bố xác suất của hình hộp tâm nhĩ Hàm số ngược quân nam nông nghiệp tư hữu nhân đôi ADN biên độ giao động xu hướng bạo động dòng điện xoay chiều cua biển Đường tròn ngoại tiếp Hàm số lượng giác vẽ biểu đồ biến dị tổ hợp năng lượng điện trường

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay