Tìm quỹ tích trung điểm I của AB

Lượt xem : 153 | Cập nhật : 2012-12-19 06:00:08
Cho Hyperbol có phương trình: . Đường thẳng có phương không đổi cắt tại . Tìm quỹ tích trung điểm của

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phân tích vectơ bảng tần số phương trình dao động lipit Hình chiếu vuông góc Tích phân hàm đa thức Nhiệt độ sôi Bất đẳng thức lượng giác quang điện ngoài dạ dày đảo đoạn glyxerin Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số cá chép Bu nhi a cốp xki áp suất phát xít đức thuốc lá vận tốc truyền sóng Đề thi Tọa độ của điểm át lát địa lý Góc giữa hai mặt phẳng tính thể tích giao phấn hình thức sinh sản đường cong diện tích các tam giác mômen quán tính áp suất khí Đường parabol thể tích tứ diện biển đảo pin natri Dấu của nhị thức bậc... song song Thể tich hinh hộp chữ nhật cận thị vật lý 6

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay