Tính khoảng cách từ F đến (d)

Lượt xem : 202 | Cập nhật : 2012-12-19 05:58:26
Cho điểm và đường thẳng a. Tính khoảng cách từ đến từ đó suy ra phương trình đường tròn tâm tiếp xúc với đường thẳng b. Viết phương trình Parabol có tiêu điểm và đỉnh là gốc tọa độ. Chứng minh rằng tiếp xúc với . Tìm tọa độ của tiếp điểm.c. Một điểm nằm trên có hoành độ . Hãy tính khoảng cách từ điểm đó tới tiêu điểm.d. Qua dựng đường thẳng thay đổi luôn cắt tại hai điểm . Chứng minh rằng tích số khoảng cách từ tới là một hằng số.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

menden Dãy số tan trong nước chương I nồng độ mol ion văn lớp 10 lý 10 Khoảng cách từ 1 điểm rut gon asean Rút gọn biểu thức nhóm đất chính phân thức muối iot Phương trình vô tỉ số dao động tần số dao động giả thuyết của Bo nhan Vị trí tương đối trong... saccaraza lyzoxom tĩnh mạch Hình giải tích trong mặt phẳng hiệu điện thế hiệu dụng Dấu của nhị thức bậc nhất tam giác thể tích tứ diện Tổ hợp Chứng minh đẳng thức toluen quần thể ngẫu phối phản ứng hóa học cấu tạo ngoài độ dài thân cây đơn bội chất hữu cơ Hệ phương trình bậc hai hai ẩn

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay