Chứng minh điều kiện cần và đủ để đường thẳng nối 2 điểm phân biệt

Lượt xem : 48 | Cập nhật : 2012-12-21 10:33:38
Xét điểm có tọa độ cho bởi: a. Chứng minh rằng khi thay đổi, điểm vạch trên một nhánh của Hyperbol . Xác định tọa độ tiêu điểm của Hyperbol đó.b. Chứng minh điều kiện cần và đủ để đường thẳng nối điểm phân biệt đi qua một tiêu điểm của là:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Đường hypebol | Hình giải tích trong mặt phẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

gia tốc trọng trường kí sinh Bất đẳng thức tam giác phân tử mARN quá trình phiên mã Phương trình trùng phương khoáng sản phôtphat Khối đa diện Đường tròn ngoại tiếp công thức hóa học Phương pháp phản chứng tây nam gió Hàm số lôgarit Bất đẳng thức tổ hợp parabol kiểm tra sinh học 10 nguyên sinh hệ tiêu hóa tính tan Giới hạn của hàm số tại vô cực hoa kì protein Giá trị lượng giác của một góc Tứ diện vuông phân tử khối chất hóa học Công thức cộng đối với nguyên tắc bổ sung glyxerin Phương trình chính tắc của elip Bất phương trình vô tỉ đồng độ hụt khối Đường thẳng vuông góc Số học mạch điện xoay chiều Hàm số mũ Ứng dụng tích phân

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay