Lập phương trình quỹ tích các tâm K của đường tròn

Lượt xem : 71 | Cập nhật : 2012-12-21 03:33:22
Cho điểm với và đường tròn . Lập phương trình quỹ tích các tâm của đường tròn luôn đi qua và tiếp xúc với .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tứ diện đều cách li tập tính nước Bất phương trình đông nam bộ sinh sản hữu tính cuộn thuần cảm khoảng cách giữa hai đường thẳng hy lạp rô ma po phân li độc lập tính đơn điệu Giới hạn lập bảng tự cảm Bu nhi a cốp xki tính chất từ Bất phương trình bậc nhất Lập công thức Tích phân hàm lôgarit cường độ dòng điện bài tập toán 12 Đường thẳng song song mặt phẳng tìm giá trị sản lượng lương thực AIDS căn bậc hai trục lớn can giả thuyết của Bo Giới hạn của hàm số kí sinh benzen lý 10 đại số 9. không hoàn toàn tách các chất nguyên phân Nhị thức Niu tơn hóa

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay