Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol

Lượt xem : 54 | Cập nhật : 2012-12-21 03:33:00
Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol có cùng hình chữ nhật cơ sở với có phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

công suất tiêu thụ sóng vô tuyến biên độ giao động lôgarit Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Tứ diện vuông cận thị Phương trình chứa tham số tính trọng lượng điện từ ly 7 thế kỉ XVIII Hình chiếu của điểm hạt quần thể giao phối Góc trong không gian tìm giá trị oxit kim loại ma sát cách li sinh thái giới hạn quang điện Thể tich hinh hộp chữ nhật Thiết diện Khối đa diện nhóm đất chính thẩm thấu KCl vật dẫn tổ chức sống quân nguyên Vi phân chuyển dịch cơ cấu kinh tế hệ bài tiết Hàm số bậc hai lưu vực su 8 khí hậu nhiệt đới gió mùa Phương trình chính tắc của hypebol thế năng lẻ của hàm số

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay