Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol

Lượt xem : 60 | Cập nhật : 2012-12-21 10:32:37
Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol biết:a. Có các tiêu điểm trên , độ dài trục ảo bằng và hai đường tiệm cận vuông góc với nhau.b. Đi qua điểm và mỗi đường tiệm cận tạo với trục hoành một góc

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình chính tắc của hypebol |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chuỗi phóng xạ khai triển Phương trình bậc 2 Tâm đối xứng chuyển đoạn Hàm số liên tục tại 1 điểm con lai Hình hộp chữ nhật Cực đại thể tích của hình chóp Hàm số bậc nhất Cân bằng phương trình ung thư máu điện thế xoay chiều Sự biến thiên của hàm số axit cấu hình Phương trình trùng phương Dạng lượng giác của số phức 1 lá mầm hành tinh GTNN Phương trình chính tắc Bất phương trình chứa tham số vùng chuyên canh po đồng hóa Vi phân thẩm thấu nguyên tử phân tử phôtpholipit từ thông sứa chương I Ứng dụng tích phân để sóng cơ học trắc nghiệm sinh học 10 nam châm điện hàng hóa số khối

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay