Xét tính liên tục của hàm số

Lượt xem : 159 | Cập nhật : 2013-02-28 09:11:24
Cho hàm số: Xét tính liên tục của tại điểm: a) b)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hàm số | Hàm số liên tục |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chu kì lực cản hạt diệp lục đường phân giác công thức hóa học lỏng độ cứng lò xo ma sát Hai đường thẳng vuông Phương trình trùng phương sacarozo sông hồng năng suất Hệ bất phương trình toán12 Photpho lipit lipit lý 12 tháp dân số bản đồ di truyền Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng văn bản Phương trình chứa ẩn ở mẫu nguyên tắc bổ sung Tập xác định Dấu của nhị thức bậc nhất nhận biết các chất Nitrat biến trở Phép tịnh tiến Tam thức bậc hai Dấu của nhị thức bậc dây thuần cảm nông sản Biểu thức lượng giác chu kì dao động Khảo sát và vẽ đồ thị hạt trần Phương trình mũ phân bào

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay