Xét tính liên tục của hàm số

Lượt xem : 30 | Cập nhật : 2012-11-13 06:28:34
Xét tính liên tục của hàm số: trên tập xác định của nó

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hàm số liên tục |

An
29 Nov 2012

Hay.

Phạm Thành Luân
21 Mar 2013

Nói chung là cũng được nhưng con thiếu một số dạng , như tìm a để cho hàm số liêm tục trên tập xác định

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

biên độ đảo đoạn lai tế bào lai hữu tính dân cư trung quốc phân li nhiễm sắc thể Giới hạn của hàm số tại 1điểm song song bụng sóng Hình lăng trụ Phương trình tiếp tuyến Giải phương trình lực từ liên hợp quốc photpho khung dao động Điểm thuộc đồ thị Chỉnh hợp hypebol Hình chóp Bất phương trình mũ áp suất chất lỏng trụ não Sự biến thiên của hàm số Vec tơ Đường hypebol đồng tiền chung Nhiệt độ sôi GTNN TOÁN 9 bảng HTTH Phương trình chứa dấu hợp chất hữu cơ Bất đẳng thức lượng giác bão hòa từ trường Tích phân hàm lượng giác Châu Mĩ Áp dụng mệnh đề vào suy hình phẳng

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay