TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dương

Lượt xem : 227 | Cập nhật : 2014-02-28 02:51:35
Cho HPT a) TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dươngb) Tìm hệ thức giữa x và y độc lập với a.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Vị trí tương đối trong... nhiệt độ cơ thể thể tích tứ diện Dãy số giảm Tích phân lượng giác nguyễn du tần số dao động bài tập hóa học nhà máy thủy điện pháp tuyến ancol số trung Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn nguyên tố điện phân tọa độ các đỉnh K điện trường lực từ sự tiến hóa Tương giao của đồ thị đất mùn Khoảng cách từ 1 tam bội lẻ của hàm số năng suất phản ứng con lắc đơn giao thoa nguyễn ái quốc địa hình sinh tổ chức sống máy thu vô tuyến chu kì bán rã ôn đới hải dương Tích phân hàm chứa căn thức ôn đới lục địa giới canxi

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay