Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh và viết phương trình các đường tiệm cận

Lượt xem : 26 | Cập nhật : 2012-12-07 05:00:57
Trong mặt phẳng cho hypebol có phương trình : . Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh và viết phương trình các đường tiệm cận của Viết phương trình các tiếp tuyến của biết các tiếp tuyến đó đi qua điểm

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Đường hypebol | Tiếp tuyến |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

gen liên kết muối clorua metan hiệu điện thế hiệu dụng kiểm tra sinh học 10 chất khoáng Phương trình của mặt phẳng dân cư trung quốc xúc tác hợp chất hữu cơ Xác suất tháp dân số Châu Mĩ tế bào lai mạch xoay chiều cấu trúc NST sản lượng phân bào phân li độc lập Công thức biến tích thành tổng CHứng minh đơn vị Bất đẳng thức Cô si bài tập javen số thực cách mạng lý 10 Công thức biến tổng thành tích Đường hypebol Thể tich hinh hộp chữ nhật pha dao động hóa trị Phép tịnh tiến đất mùn Bất phương trình vô tỉ tam giác bậc nhất một ẩn protein Ba

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay