Giải phương trình Elip

Lượt xem : 115 | Cập nhật : 2014-05-16 08:14:47
Cho elip Tìm điểm sao cho , ở đây , là hai tiêu điểm của elip. Tìm điểm sao cho

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phương trình elip | Bán kính tiêu | Elip |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn Hai đường thẳng song bắc sơn dung dịch brom đường phân giác cuộn thuần cảm tuần hoàn gen lặn Phương trình mặt cầu vũ trụ trồng trọt kiểm tra sinh học 10 chất hóa học biến dị di truyền đồng hóa Phép đối xứng trục Giá trị lớn nhất mèo tam thể cơ cấu dân số kì đầu axetilen tính đơn điệu điện từ sử 11 Góc giữa hai mặt phẳng ruồi giấm trục lớn mặt trời cá thể văn bản Ứng dụng tích phân Hình chiếu của điểm trên proteaza thể tích của hình chóp li độ dãy Banme Phương trình chứa dấu Vẽ đồ thị can Diện tích thiết diện

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay