Giải phương trình Elip

Lượt xem : 479 | Cập nhật : 2014-05-16 08:14:47
Cho elip Tìm điểm sao cho , ở đây , là hai tiêu điểm của elip. Tìm điểm sao cho

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phương trình elip | Bán kính tiêu | Elip |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sinh vật cổ chất vô cơ toàn quốc kháng chiến Đường chuẩn Nguyên hàm Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Tính tích phân sinh sản lưỡng cư khuếch tán nucleotit Số phức hệ thần kinh roto vật lí khung dao động hoán vị gen địa lý 12 bài tập toán 12 câu hỏi lý thuyết vật lý nồng độ gen lặn sinh vật đấu tranh sinh học ôn đới lục địa quang điện ngoài li độ huyết áp Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Giải tam giác Áp dụng mệnh đề vào suy po Đạo hàm của hàm hợp Định lý Cô sin trong tam giác Phương tích của đường tròn Hệ phương trình Phương pháp phản chứng lôgarit đới nóng máy ảnh

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay