Giải phương trình Elip

Lượt xem : 82 | Cập nhật : 2014-05-16 08:14:47
Cho elip Tìm điểm sao cho , ở đây , là hai tiêu điểm của elip. Tìm điểm sao cho

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phương trình elip | Bán kính tiêu | Elip |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Công thức trung tuyến 7 trụ não quy luật phân li số hạng tọa độ trọng tâm định luật ôm chuông điện lò xo sắt mặc tử chất vô cơ hàn đới nghiệm phương trình .. hóa học 11 nhóm đất chính Rút gọn biểu thức khí hậu nhiệt đới gió mùa Chứng minh đẳng thức sinh vật nhân sơ Ứng dụng khảo sát hàm số nhận biết các chất nam châm điện Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm khối lượng riêng vĩ độ biến trở hệ bài tiết sản lượng thể tích tứ diện huyết áp nồng độ dung dịch Tổng các số hạng Hai đường thẳng đồng phẳng Hai mặt phẳng vuông góc chữ viết hoa 10 Các dạng phương trình... Hệ phương trình lượng giác

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay