Giải phương trình Elip

Lượt xem : 671 | Cập nhật : 2014-05-16 08:14:47
Cho elip Tìm điểm sao cho , ở đây , là hai tiêu điểm của elip. Tìm điểm sao cho

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phương trình elip | Bán kính tiêu | Elip |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Số hạng tổng quát Góc giữa 2 đường thẳng... áp suất chất lỏng phát xít đức địa hình chuyển gen Hệ thức lượng trong tam giác bản đồ Các phép toán mũ lôgarit động cơ lớp vỏ trái đất nguyên tố P cố định nito khí CO talet không hoàn toàn sinh giới tiêu điểm Phương trình tổng quát quang điện ếch đồng khoa học kĩ thuật nước đá Diễn thể Phép đối xứng trục dung kháng Đường thẳng song song mặt phẳng hình hộp Đường thẳng tiếp xúc đường cong tụ điện Vị trí tương đối trong mặt phẳng nhiệt kế câu hỏi trắc nghiệm vật lý Hình chóp tam giác Lập phương trình đường thẳng nòi Miền nghiệm của bất Hình chiếu của điểm kiểu hình lặn hạt phóng xạ

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay