Giải hệ phương trình đối xứng

Lượt xem : 197 | Cập nhật : 2014-05-16 08:15:16
Giải hệ phương trình

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !
2014-05-30 04:50:17

mình ra  cặp nghiệm là x=y=1
vad x=y=2

2014-05-31 08:40:25

chuẩn r đấy bạn

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Trọng tâm hóa trị không gian Tích phân hàm lượng giác tam giác vuông năng lượng liên kết H2SO4 đơn phân Giải phương trình Tích vô hướng TOÁN 9 tứ giác đều đo lực khối khí đồng hợp tử lai thuận nghịch lai phân tích thu gọn nồng độ canxi Ước số điện trở moocgan chuỗi polipeptit Hàm số lôgarit thoái hóa phân cực Hệ phương trình bậc nhất nhân tử quang phổ Hai đường thẳng đồng phẳng Hình học không gian Các dạng phương trình... phát quang sinh tinh sinh trưởng cúm alen tế bào quang điện nguyễn huệ

Bài tập khác

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay