Giải hệ phương trình đối xứng

Lượt xem : 464 | Cập nhật : 2014-05-16 08:15:16
Giải hệ phương trình

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !
2014-05-30 04:50:17

mình ra  cặp nghiệm là x=y=1
vad x=y=2

2014-05-31 08:40:25

chuẩn r đấy bạn

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thần kinh gen đa hiệu Công thức trung tuyến toán học cọc thủy tinh pitago Đường tròn ngoại tiếp hội chứng đao Trọng tâm của tứ diện thể tích tứ diện nguyên sinh khảo sát sự biến thiên vật lí 12 áp suất chất lỏng hình học KOH Vị trí tương đối trong Khoảng cách trong không gian Phương pháp tọa độ Công thức trung tuyến sản lượng lương thực cây công nghiệp nguyên tắc bổ sung Fe Tam thức bậc hai bắc sơn Tương giao của đồ thị hoạt động của tim đơn bội thể tam nhiễm sóng cơ học pháp tuyến tam giác đều phenol hậu thận Tìm quỹ tích khoáng sản acsimet nồng độ cầu não

Bài tập khác

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay